<div align="center"> <h1>Gospodarstwo Agroturystyczne Zawiersze</h1> <h3>Gospodarstwo Agroturystyczne &amp;quot;Zawiersze&amp;quot; Nocleg, wyzywienie, gory, Kamienica</h3> <p>Agroturystyka, Nocleg, wyzywienie, gory, gorce, Kamienica</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/zawiersze/index.html" rel="nofollow">http://republika.pl/zawiersze/index.html</a></p> </div>